Spectrum

Spectrum is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Zij zien regelmatig dat inwoners, organisaties en de lokale overheid vanuit hun eigen belevingswereld opereren. En dat zij elkaar daardoor niet goed verstaan. Dat frustreert het proces en brengt de oplossing buiten beeld. Spectrum helpt die werelden bij elkaar te brengen en verschillen te overbruggen. 

Om hun woorden kracht bij te zetten wilde ze gebruik kunnen maken van een beeldbank. Een beeldarchief speciaal voor hen gemaakt met onderwerpen als leefbaarheid, integrale wijkontwikkeling, duurzaamheid, participatie, enz. Die heb ik voor hen gemaakt. Een selectie van de foto’s vind je hier.